Hizmetlerimiz

ISO 9001:2015 KYS

- ISO 9001:2015 Standardının yeni versiyonu ile birlikte ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek seviye Standart yapısı oluşmuştur. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

ISO 9001:2015 versiyonun en belirgin özelliği RİSK TABANLI yaklaşımdır. Riskin Kalite Yönetim Sisteminin tek bir bileşeni olarak ele alınması yerine sistematik bir yaklaşımla uygulanmasıdır. Kalite Yönetim Sisteminde uygulanacak risk tabanlı yaklaşım ile Sistemin reaktif halden proaktif  hale gelmesi, Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi, Önleyici faaliyetler yerini risk tabanlı yaklaşımın alması hedeflenmiştir.

- ISO 9001:2015 versiyonundaki önemli değişikliklerden bir diğeri ise  İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARI dır. Yeni versiyon paydaş (ilgili taraflar) tanımlama ve onların beklentilerini kavramaya kadar bir bağlam analizini de gerektirmektedir. Ürün ve hizmet sağlama yeterliliğini, yasal şartlara uyumunu göstermek ve müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmiştir.

 

ISO 9001’ in Yararları

 

ISO 9001’ in sağladığı yararlar şunlardır:

Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması

İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)

Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farklılık sağlanması

İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması

Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması sağlanır.

Ayrıca;

Organizasyonun düzenlenmesiyle bütün çalışanların görev yetki ve sorumlulukları belirlenerek çalışanların performansı, motivasyonu ve rahat bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanır.

Üst yönetime kolay bir yönetim şekli sağlar.

Zamandan tasarruf sağlar.

Kalite maliyetlerini düşürür.

Fire/hurda miktarının azaltılmasını sağlar.

Çalışanların verimliliğinin arttırılmasını sağlar.

Hatalı ürün miktarının azaltılmasını sağlar.

Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımını sağlar.

Üretimde ve kârda artış sağlar.

Pazarda rekabet şansını arttırır.

Üretim, planlama, zamanında teslimi kolaylaştırır.

 

Kalite Yönetim Prensipleri 7 adettir ve sırasıyla şöyledir.

1.        Müşteri Odaklılık;    tüm çalışanların müşteri odaklı olması beklenir

2.        Liderlik;   kuruluş içerisinde bir ekibi yönetiyorsanız lidersiniz demektir. Liderlik anlayışının benimsenmesi istenir.

3.        Çalışanların Katılımı;  KYS içerisinde bütün çalışanlara ihtiyaç vardır ve KYS faaliyetlerine katılımı gerekir.

4.        Proses Yaklaşımı;   Proses yaklaşımı uygulanmalıdır. (Bu prensibi ileride daha detaylı inceleyeceğiz.)

5.        İyileştirme;  Çeşitli yollarla iyileştirmeler yapmak ve bunu sürekli kılmak her kuruluşun prensipleri arasında yer almalıdır.

6.        Kanıta Dayalı Karar verme;   Etkin kararlar verilerin ve bilginin analizine dayanır. Ölçüm ve istatistik tüm çalışanların günlük yaşamına entegre olmalıdır. Yönetim sisteminin temelini veri, ölçüm ve bilgi sistemi oluşturmalıdır. Bu nedenle kanıta dayalı karar verme prensibi önemlidir.

7.        İlişki Yönetimi; Kuruluşlar iç ve dış taraflarla karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler oluşturmayı ve bunu yönetmeyi prensip edinmelidir.

 

Türkak Akreditasyonlu ISO 9001:2015
Türkak Onaylı ISO 9001 Belgesi

Test

Form Gönderimi

Tamam

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 137/14 Balgat - Çankaya / Ankara
+90 312 441 90 09
+90 312 441 90 07
info@netsert.net
Copyright © 2010-2013 Netsert. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Teknobay