Hizmetlerimiz

ISO 14001:2015 ÇYS

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 tüm ISO yönetim sistemleri için ortak bir çerçeve getiren Annex SL – yeni yüksek seviye yapıyı (YSY) temel alacaktır. Tutarlılığı sürdürmek, farklı yönetim sistemlerini uyumlandırmak, üst seviye yapıya karşılık gelen alt maddeler için eşleştirme sunmak ve tüm standartlar genelinde ortak bir dil uygulamak için bu yaklaşım yardımcı olacaktır. Yeni standart yapısının yerleşmesi ile, kuruluşlar çevre yönetim sistemlerini temel iş prosesleri ile birleştirmeyi ve üst yönetimin daha fazla katılımını sağlamayı daha kolay bulacaklardır. Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al döngüsü tüm proseslere ve bir bütün olarak çevre yönetim sistemine uygulanabilir. Buradaki şema (Şekil 1) 4’ten 10’a kadar Maddelerin PUKÖ’yle bağlantılı olarak nasıl gruplanabileceğini göstermektedir.

 

Revize edilen standardın içerisinde yer alan temel özellikler:

  • Üst Düzey Standart Yapısının benimsenmesi
  • Artan liderlik sorumluluğu
  • Çevreyi kayıp ve bozulmalardan koruyan proaktif girişim duyarlılığı
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile ilgili (çevre mevzuatları dahil) ve çevreyi etkileyen veya organizasyon tarafından etkilenebilecek yerel, bölgesel veya küresel çevre koşullarına ilişkin değişen kaygı veya durumların üzerine odaklanılması
  • Çevre uygulamalarının gelişmesi
  • Bir iletişim stratejisinin kurulması
  • Zaman döngüsü açısından, tedarik edilen ürün ve hizmetlere ilişkin çevresel sorunların ele alınması
  • Dışarıdan tedarik edilen operasyon yönetimi

 

İsletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yöntem sistemine “Çevre Yönetim Sistemi” adi verilir. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir (ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı).

ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

 

ISO 14000’in Yararları

Çevresel performansın arttırılması (hedeflerle yönetim) sağlanır

Maliyetlerden tasarruf sağlanır

Firma saygınlığının ve Pazar payının artması, rekabet gücü artar

Verimliliğin geliştirilmesi gerçekleştirilir.

Kredi, vergi, sigorta avantajlarından yararlanılır.

Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.

Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.

Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.

Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.

Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.

Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.

Çevreye zarar vermeyen bir isletmede çalışmak, çalışanları motive eder.

Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar.

Kaynakları etkin kullanılır (enerji, su vb. tasarrufu sağlanır).

Çevreye bırakılan artıklar azalır.

Türkak Akreditasyonlu ISO 14001:2015
Türkak Onaylı ISO 9001 Belgesi

Test

Form Gönderimi

Tamam

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 137/14 Balgat - Çankaya / Ankara
+90 312 441 90 09
+90 312 441 90 07
info@netsert.net
Copyright © 2010-2013 Netsert. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Teknobay